Ordførers uke 17.01.21

I dag skriver vi 17. januar, og det er 30 år siden vi mottok budskapet om Kong Olavs bortgang. Det som sitter sterkest i minnet fra den tiden, er lyshavet på Slottsplassen. Vi er heldige som har fått en kultur der det å tenne lys er en enkel, men virkningsfull måte å fortelle at vi bryr oss og har tanker og følelser knyttet til hendelser.

Etter den tragiske hyttebrannen ved Risøyhamn blir ord så fattige, men lysene forteller om deltagelse. Det samme gjør de røde hjertene på facebook. Jeg gir min honnør til Vågan kommune i det arbeidet de nedlegger, og det er godt å se at lokalsamfunnet engasjerer seg.

Siste arbeidsuke kommer i skyggen av helgas inntrykk, men vi har jobbet videre med oppfølging av covid-19. Vi har delt våre bekymringer med Fylkesmannen, og særlig dette med kohorter har vært fokusert ved siden av grensekontrollene.

Vi har hatt et ordførermøte i Nordland SP, og der har også temaet vært om alle regler bør være nasjonale eller om det kan gis noe ansvar til lokale myndigheter. Det er vanskelige, men viktige avveininger sett i lys av de ulike smittetallene og ensomheten som følger i kjølvannet av å holde avstand til andre.

Videre har jeg fått sett pressekonferansen i forbindelse med framleggingen av Klimameldinga. Ingen tvil om at prosjektet «De grønne øyene-Lofoten 2030» blir viktig. Vi vil få hydrogenferger over Vestfjorden i løpet av denne perioden, men jeg er glad for at vi har blitt hørt når det gjelder våre innspill til at vi vil ha trygghet for at vi har ferger som går 01.01.24. Det er fint at Statens vegvesen har lyttet til innspill og sørger for viktige avklaringer før anbudet legges ut.

Ved siden av rutinearbeid, så har sakene til formannskapsmøtet på tirsdag vært i fokus. Nå er også alle søknadene til næringsfondet klare til behandling, og det er derfor innkalt til ekstra formannskap 26.01.

Jeg deltok i møte i Kirkelig fellesråd, og jeg håper de lykkes med å få forbedret taket på Moskenes kirke. I år skal 200-årsjublileet for kirken markeres. Kommunene bevilget mindre til fellesrådets arbeid enn det de ba om, og det er mange oppgaver som skal løses med begrensede midler. Jeg håper begge venneforeningene vil fortsette sin innsats dette året.

Ønsker dere alle en god søndag.