Ordførers uke 18.07.21

Denne uka har jeg kunnet kjøre på jobb i svingen ved Joker på normalt vis, og jeg setter pris på at det ble to kjørefelt igjen. Men jeg undrer meg hver gang jeg passerer over at veieier (SVV) ikke har gjort ferdig hele prosjektet.

Så har jeg registrert at det fra politiker på Vestvågøy er stilt spørsmål i avisen knyttet til prosjektet «De grønne øyene-Lofoten 2030». Jeg er glad for at det reises spørsmål og skapes debatt. Det viktigste for oss må være at vi ikke blir en tapende part med vår avhengighet av fiskeri og reiseliv i de beslutningene som fattes utenfor vår kontroll. Det er stort engasjement knyttet til klimaendringene både i vårt eget land og utenfor våre grenser, og det diskuteres ulike tiltak rundt omkring. Utfasing av olje og gass, klimatoll på varer som ikke produseres klimavennlig og endring hos produsenter av biler mht drivstoff som noen eksempler. Da er det viktig å legge til rette for at vi fortsatt skal kunne leve gode liv her i Lofoten. Det er det vi må bidra til.

Lofotrådets AU møtes ukentlig også i sommertiden - mest på grunn av stadig endringer knyttet til covid-19 og stor mobilitet i ferietiden.

Sommerbåten «Statsraad Lehmkuhl» passerte oss i går, og herved retter jeg takk til dere som fikk anledning til å hilse den både til havs og på land.

Jeg hadde denne lørdagen gleden av å gjennomføre en vigsel.

Med andre ord har også denne uka bestått av mange ulike oppgaver, men også gitt litt tid til arkivering og rydding i eposter.

Vi skal på torsdag 22.juli markere at det er 10 år siden angrepene på regjeringskvartalet og Utøya, den verste terrorhandlingen i Norge etter andre verdenskrig. Vi vil ringe med kirkeklokkene fra Reine kirke klokka 12, og kirken vil være åpen mellom klokka 12 og 14 slik at de som ønsker ei stille stund og kanskje vil tenne lys eller legge ned ei rose får mulighet til det.

God søndag!