Ordførers uke 20.03.22

Denne uka startet med at Lofotrådet fikk møte Stortingets kommunal -og forvaltningskomite som var på reise i Nordland. Reisen var tilrettelagt av fylket slik at Fylkesordfører også deltok. Vi fikk mandag kveld og tirsdag formiddag i lag. Vi fikk legge fram det som er viktig for Lofoten og gjennomføre dialog knyttet til sakene. Min oppgave var å sette fokus på kommuneøkonomi, og det var ikke overraskende siden vi ved flere anledninger har deltatt i høringer knyttet til nettopp dette.

Vi ordførere fikk litt tid til å diskutere viktige tema i etterkant, og vi har også denne uka gjennomført et digitalt AU. Vi har håp om å få til et møte med fiskeriministeren fredag kveld.

For å få timeplanene til å henge sammen, blir både ordinær arbeidstid og ettermiddager eller kvelder tatt i bruk.

Innkalling til formannskap krever også litt arbeid, og i tillegg har jeg fulgt opp med politisk sekretær det som må på plass i systemet siden vi har avholdt møter i henne ferie.

Onsdag ettermiddag var jeg så heldig at jeg fikk være sammen med mange av våre polske innflyttere (og noen fra nabokommunen) i forbindelse med besøk fra den polske ambassaden i Oslo. Det var lærerikt og nyttig.

Torsdag var det avtalt møte med Statens vegvesen, og der tok vi opp mange tema som er viktige for oss og som må løses i samarbeid med dem. Jeg er glad for at det nå skal bli gjort grep med brua over Tindselva slik at framkommeligheten blir bedre for store kjøretøy.

Fredag hadde vi møte med Statsforvalter slik vi har hatt i pandemitida, men nå med mer fokus på det som påhviler kommunene som følge av krigen i Ukraina.

Videre hadde Lofotrådets AU møte med Telenor knyttet til dekningsgrad i Lofoten. Vi vet det er utfordringer med dekning for fiskeflåten i flere områder, og vi vet også at det er områder med dårlig dekning på land. Vi skal fortsette denne dialogen og gi meg gjerne innspill.

God søndag!