Ordførers uke 20.11.20

Det ble plutselig vinter, men den forsvinner kanskje i løpet av helga?

Jeg har denne uka hatt kjøring østover både mandag, onsdag og fredag, og det tok litt mer tid på vinterføre å kjøre til Svolvær. En arbeidsdag med ordførere og rådmenn for å se på hvordan vi kan jobbe videre med prosjektet «de grønne øyene- Lofoten 2030». Vi vet jo at vi må bidra i klimainnsatsen, og at det kommer føringer fra statlige myndigheter. Jeg er sikker på at vi skal finne gode tiltak som vi kan bidra med.

 

Det var koselig å kjøre nedom butikken på kaia på Sørvågen på tur heim - fin førjulsstemning slik det bruker å være😊

 

På representantskapsmøte i LAS fikk vi tilbakemelding på at det jobbes med ei ordning for avfall fra fritidsboliger. Jeg håper det går i orden, slik at vi slipper de gule sekkene som fuglene liker å hakke hull i. Boksene til glass- og metallavfall til husholdningene er underveis. Så får vi finne ut om vi må ha en stor glasscontainer strategisk plassert når turistene får besøke oss igjen.

 

Det var gledelig at det gikk greit med salget av boligen på Svinesset og den gamle brannstasjon på Sørvågen. Jeg er i gang med å signere dokumenter fra megleren.

 

På tirsdag hadde vi formannskapsmøte hele dagen, og jeg håper det gikk greit å lytte til sendinga. Det var mange saker, og mange ulike tema. Det er krevende å få budsjettet til å balansere, og jeg er spent på om det kommer mange innspill til oss nå som det skal ut på høring.

Så har fagekspertisen ordnet feilen slik at næringssakene kan saksutredes. Vi har bestemt at vi skal ha et ekstra møte 11.desember for å behandle søknadene om støtte fra både det ordinære næringsfondet og tilleggsbevilgningen vi fikk i forbindelse med covid-19.

Jeg ser at næringsforeningen er i arbeid for å kjempe fram i Nasjonal transportplan fortgang i veiprosjektet E 10 Fiskebøl- Å. Det er godt at flere jobber i lag.

 

Ordførerne har også hatt en runde med et opprop i forbindelse med foreslått endring av hvordan domstolene skal fungere. Det er viktig at vi beholder tingretten i Svolvær.

 

Lofoten jobber sammen med ukentlige møter angående koronapandemien slik at vi kan hjelpe hverandre for å motivere alle til å følge smittevernreglene, tenke forbyggende og være beredt på at vi kan få et smitteutbrudd. Vi registrerer bekymring knyttet til arbeidsinnvandringen som vi vet kommer til fiskerinæringa og økt reisevirksomhet som er forventet mot jul. Vi klarte sommeren med all trafikken vi da erfarte, så vi får hjelpe hverandre slik at dette også går greit.

 

God helg til dere alle!