Ordførers uke 20.11.22


Denne uka har vi i Lofotrådet fått møter med ulike departement og i den forbindelse kreves det litt forarbeid. Noen av møtene ble gjennomført fysisk, men møte med samferdselsdepartementet ble kombinasjon av digitalt og fysisk. I tillegg til dette har vi hatt vårt ukentlige AU i Lofotrådet. Vi jobbet blant annet med innholdet i Lofotrådets desembermøte som skal avholdes her i Moskenes. Der får vi en rapport knyttet til interkommunalt samarbeid i vår region, og det blir spennende å høre om det er endringer i perioden fra dette sist ble undersøkt.

Vi har avholdt formannskap der hovedsaken var budsjett 2023, og det ligger nå ute på høring. Det samme gjør betalingsregulativet. Disse skal fastsettes i kommunestyret i desember.

Det har vært digitalt møte med kommunene i Distriktskommune 3.0, og der har vi fokus på planer som verktøy og forenkling av prosesser. Vi har også fått stadfestet at avslutningssamlingen i prosjektet blir her hos oss i siste del av mai 2023.

Vi har hatt styringsgruppemøte i prosjektet «Et bærekraftig Moskenes». Det var spennende å få tilbakemelding fra KS etter det arbeidet de har gjort på sektorene oppvekst og teknisk. I desember regner vi med å få høre litt mer om sektoren helse. Det arbeides også godt med samfunnsplanen, og det er flere som er invitert til å bidra i tida framover mot jul. Det var også gode tilbakemeldinger på ansattmøte som ble avholdt på skolen onsdag kveld.

I dag står det feiring av Leknes som by på programmet -mottakelse og festforestilling i Meieriet kultursenter. Hyggelig at de inviterer oss til dette.

Så håper jeg vi fortsatt kan glede oss over et nydelig novembervær med sol på dagtid og nordlys på kveldstid samt koselige førjulsaktiviteter både på Sørvågen, Reine og Å.

God søndag!