Ordførers uke 23.10.22

Denne uka har jeg jobbet med klargjøring til årets TV-aksjon.

Jeg benytter muligheten til å takke alle dere som har bidratt med gjennomføring av TV-aksjon her hos oss, og videre tusen takk til dere som har støttet med å gi penger til årets formål - Leger Uten Grenser.

Denne uka har vi hatt formannskapsmøte. Siden det var styringsgruppemøte samme dag, måtte vi utsette noen av sakene til et ekstra møte 07.11. Jeg er veldig glad for at vi fikk behandlet temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. For dere som har prosjekter som kan knyttes til tippemidler, så ligger det utlysning her på facebook og på hjemmesiden vår. Merk dere at fristen for å søke kommunene er 15.november , og kommunestyret vil foreta prioritering i sitt desembermøte.

I styringsgruppa jobbet vi denne gangen med framdriftsplan for arbeid med kommuneplanens samfunnsdel. Det skal bygges på det arbeidet som er gjort og så får vi bistand fra KS som sammen med representanter fra vår egen administrasjon skal jobbe med å sikre god medvirkning. I kommunestyremøte 8.11. skal vi bruke litt tid på dette. Vi ønsker også at samfunnsdelen skal gjenspeile hvilken arbeidsgiverpolitikk vi ønsker i vår kommune.

Vi brukte også litt tid med tanke på rekruttering av ny kommunedirektør.

Onsdag møttes ordførerne til møte i Lofotrådets AU, og vi satte av tida fra 14.-19. da det var mange saker som hadde blitt satt på vent. Det ble ei god arbeidsøkt, og det skjer mye spesielt innenfor tema klima og det grønne skiftet samt arealbruk. Kjempefint at vi kan jobbe med dette sammen. Vi skal hos oss få hjelp med klimabudsjett som vi har frist på i høst.

Neste dag fortsatte vi med Lofotrådsmøte sammen med kommunedirektører, varaordførere og opposisjonspolitikere. Det er mye å lære av de som kommer og forteller oss om prosjekter som pågår i regionen, og så er det nyttig å høre fra de andre kommunene om hva de jobber med.

Det betyr at jeg ikke fikk deltatt i møtet i kirkelig fellesråd denne uka, men jeg vet at de blant annet gjorde klar for utlysning ledig stilling som kirkeverge.

Ønsker dere alle en fin søndagskveld!