Ordførers uke 24.10.21

Først vil jeg takke Moskenes ungdomsråd for at de har stått på for å få til TV-aksjon hos oss. Dere ser meldinga jeg har delt her på facebook - de manglet bøssebærere for å nå over alle husene i kommunen, noe både de og jeg syns er leit. Vi vet at folk har vært klar til å bidra når noen med TV-aksjonsbøsse ringte på døra. For dere som ikke har fått bidratt, har de opplyst kontonummer og hvordan du kan få gitt din gave (som blir det registrert gitt fra Moskenes).

Utover at jeg har hjulpet ungdommene litt i forbindelse med TV-aksjonen, så har denne uka inneholdt formannskapsmøte, Lofotrådsmøte, møte med Statsforvalter knyttet til Covid 19 og dialogmøte mellom kommunen og kirkelig fellesråd.

Gruppa som ble satt ned for å samtale med de andre kommunene om utvidet samarbeid og tanker knyttet til om kommunestruktur har endelig fått datofestet noen møter slik at arbeidet er kommet i gang.

Det har også gått tid til å få ting på plass til kommunestyremøtet på kommende tirsdag, og til å planlegge møte mellom Statsforvalter og Robek-kommunen i november. Som dere ser er det stort spenn i oppgavene, og det er ingen uker som er like.

God søndagskveld !