Ordførers uke 25.09.22

Dette har vært ei sjelden hektisk uke.

Mandagen gikk med til arbeid sammen med varaordfører Bjørn og opposisjonsleder Hanna for å finne en løsning på spørsmålet fra kommunedirektøren om å få avslutte hos oss så tidlig som mulig. Dette har vi ikke gjort tidligere, og vi fikk god hjelp av advokat fra vår organisasjon KS.

Innimellom måtte det sørges for å få oversikt over det som skulle med på innkallingen til formannskapsmøte.

Tirsdag var det kommunestyre, og formannskapet fikk en egen orientering om kommunekompasset før vi møttes til kommunestyremøtet. Kommunekompasset minner meg om den tiden jeg var lærer og elevene skulle vise hva de kunne gjennom tentamen. Vi kom dårlig ut av denne prøven, og mitt utgangspunkt er at da kan vi jobbe mot et bedre resultat til neste test.

Onsdag startet jobben med å finne en midlertidig kommunedirektør. Det er ikke lov til å ha en ubesatt kommunedirektørstilling. Kommunestyret bestemte at vi skulle jobbe sammen med Statsforvalter og KS. Det er gjort. I prosessen har de vært gode rådgivere og samarbeidspartnere.

Vi gjennomførte også styringsgruppemøte i prosjektet denne dagen. Der er det KS konsulent som har fått oppgaven fra Stasforvalter om å følge prosjektet, og det passet derfor fint at vi kunne fortsette jobben dagen etter kommunestyremøtet.

Torsdag fikk jeg møte reiselivet til sesongoppsummering. Det var et nyttig møte, og fint at vi kan jobbe sammen med Destination Lofoten og Vest-Lofoten næringsforening.

Fredag avholdt vi møte i Ansettelsesutvalget. Der deltok KS-konsulenten sammen med oss.

Vi fikk også en kort prat med aktuell kandidat til den midlertidige stillingen. Kommunestyret stemt alle ja til epostbehandling, noe som gjorde at vi kunne fatte vedtak. Fredag ettermiddag og kveld gikk med til å følge dette opp. Jeg er glad på de ansattes vegne at vi kunne få vikar på plass allerede denne uka.

I går var jeg på et politisk samarbeidsmøte i Lødingen.

I dag fikk jeg med meg menighetens høsttakkefest med kirkekaffe og utlodning av markens grøde. Flinke konfirmanter hjalp til.

Deretter gikk turen til rådhuset for å møte den nye kommunedirektøren. Det var greit å kunne levere ut nøkkel og svare på spørsmål om blant annet hva som er på sakskartet til formannskapets møte og litt dokumentasjon på prosjektet med statsforvalter.

Ønsker dere en fin søndagskveld!