Ordførers uke 27.03.22

I formiddag prioriterte jeg å delta på solidaritetsgudstjenesten i Moskenes kirke som konfirmantene i samarbeid med presten hadde lagt opp. Jeg tenker at vi framover må regne med at solidaritet må være mer enn ord, og følges opp med handling.

Denne uka har jeg hatt en god prat med hun som er ansvarlig for ungdomsrådet på Vestvågøy. Vi har 2 flotte ungdommer som er med i vårt ungdomsråd, men vi ønsker oss noen flere. Ta gjerne kontakt om dere vet noen flere som vil bli med.

Tirsdag gikk dagen med til formannskapsmøte, og jeg vet at mange prøvde å få med seg sendingen. Det fungerer fremdeles ikke optimalt, og det gjør heller ikke internett i kommunestyresalen. Det jobbes med saken. Men på hjemmesida kan dere i alle fall finne saksdokumentene fra møtet.

Jeg har hatt møte med nasjonalparkforvalter, og vi har mange oppgaver som skal løses. Jeg fikk også se de nye kontorene og møterommet som er tatt i bruk i 2.etg på Reine kultursenter. Det blir invitert til folkemøter i både Moskenes og Flakstad i forbindelse med besøksforvaltningsplanen. Den finner dere også på hjemmesida under andre høringer om dere har lyst til å komme med innspill. Ellers så var målet å få ordnet veien mellom Vindstad og Bunesfjord denne uka. Den ble ødelagt etter en av høststormene, og av ulike grunner har det ikke vært mulig å få det til tidligere.

Kirkelig fellesråd har hatt møte denne uka, og det var en fin plan Reine kirkes venner hadde utarbeidet for kirkehagen. Den er til godkjenning i systemet slik regelverket krever.

Digitale morgenmøter med ordførere i planprosjektet, ordførerkollegiet i Lofoten og Statsforvalter er avholdt. Litt utpå fredagen ble det møte med Statsminister/Arbeids- og inkluderingsminister/Imdi. Vi har gått fra covid-utfordringer til en vanskelig situasjon med krig I Europa og mange mennesker på flukt. Da er det godt vi er vant til korte digitale møter med informasjon, og der det er mulig å spørre om aktuelle problemstillinger.

Fredag ettermiddag og kveld var det møte i Svolvær med Fiskeri- og havminister, Fiskeridirektør, Råfisklaget og Lofotordførerne. Politikk på dette feltet er ikke enkelt. Mange vanskelige saker og ulike tanker og meninger avhengig av om man ser der fra fiskerståsted i ulike grupper de hører hjemme, fiskekjøpere, oppdrettsnæringa, turistfiske, kvalfangst, salgsledd eller lokalsamfunnsperspektivet. Og hva med det grønne skiftet i denne næringa? Viktige debatter som pågår.

Jeg så mørkt på å kjøre til Svolvær etter lunsj med det været vi fikk, men det var verd turen. Vi fikk vært innom mange tema, tatt opp spørsmål som vi venter på avklaring på og må fortsette jobben med å påvirke i den retningen vi tror er mest tjenlig for oss i Lofoten.

Ønsker dere en fin søndagskveld!