Ordførers uke 27.11.20

Vi nærmer oss årets siste måned, og adventstida bruker å være travel både på jobb og heime. Men alle lysene som vi benytter til å pynte opp skaper trivsel i mørketida, og så er det godt å løfte blikket mot jul og noen annerledes dager.

Ei uke går fort, men før jeg sier litt om mine oppgaver denne uka skal jeg rette en takk til de som stod på for lokalsamfunnet på lørdag og søndag. Da tenker jeg på de som jobbet med å ordne vannledningen i område vis a vis Joker i et ufyselig november-vær på lørdag, og Reine IL som på søndag arrangerte Vinterspranget og fikk sambygdingene i aktivitet fra Å- Reine. I koronatida er det ikke lett å få til arrangement så all honnør til Reine IL.

Denne uka hadde vi i formannskapet møte med Fylkesmannen. Jeg tror vi alle syns det var godt at vi slapp reisen til Bodø. Vi var samlet på rådhuset og Fylkesmannen med noen fra sin stab i Bodø. Det fungerte fint med digitalt møte. Men det er ingen tvil om ansvaret som vi blir minnet om at vi har. Vi har ikke et godkjent budsjett i 2020, og slik kan det ikke være. Vi trenger visdom for å fatte kloke vedtak for å få økonomien på fote, og vi trenger å jobbe sammen. Det vil bety mye for vår økonomiske situasjon hvordan statsbudsjettet ender, og jeg velger å vær forsiktig optimist.

Friluftsrådet sitt årsmøte skulle vært i vår, men ble utsatt. Denne uka er det avholdt. Det jobbes godt og både årsmelding og strategiplan var oppmuntrende lesing.

Lofotrådet følger opp koronasituasjonen med ukentlige digitale møter. Det samme gjør fylkesmannen annenhver uke. Denne uka var det et ekstra møte med fokus på økt arbeidsinnvandring i forbindelse med fiskesesongen som vi går i møte. Der deltok foruten Fylkesmannen med sin stab og oss med beredskapsansvar i kommunene, både Politi, Mattilsyn, Arbeidstilsyn, Fiskeridirektorat og Sjømat Norge. All ros til Øksnes både kommune og fiskebedrifter som er gode pådrivere og deler kunnskap og tanker med oss. Jeg vet også at Sverre Monsen som er vår sjef på helse har fulgt opp bedriftene. Vi må fortsette å følge de gode forebyggende reglene fra myndighetene - holde avstand og vaske hender. Vi tror at de som får tilreisende arbeidskraft vil være nøye med å respektere karanteneregler da ingen ønsker utfordringene smitte og sykdom vil medføre. Jeg tenker at dette skal gå bra.

Det har vært styremøte i Lofotkraft denne uka, og det er ingen tvil om at det jobbes godt for å sikre trygg strømforsyning. Det er gjennomført et betydelige arbeid på linjenettet de siste årene, og det skal vi glede oss over. Vi merker det best når vi beholder strømmen mens uværet herjer.

Nasjonalparkstyret hadde siste møte i 2020 på torsdag, med budsjett og tiltaksplaner. Vi ønsker å prioritere arbeid på stien til Bunesstranda, så får vi håpe at vi får innvilget søknaden om midler. I tillegg må vi få på plass vår besøksstrategi. Vi regner med at vi neste uke får vite hvem av de 5 gode søkerne til nasjonalparksenter som blir den heldige utvalgte til å drifte det. Så kan dere gå inn på Lofotodden nasjonalpark sin facebookside. Der vil dere finne nasjonalparkforvalterens adventskalender på søndagene i adventstiden. Hvem finner pakkene??

Det er fint at vi kan gjennomføre digitale møter, men jeg kan love at det også medfører mange ekstra timer foran PC-skjermen. Ukas siste var politirådsmøte for Vest-Lofoten. Det er nyttig å samsnakke, og vi håper at vi skal få litt mer besøk av politikontakten neste år. Dessuten forsøkes det en planlegging av sommeren med flere tilgjengelige ressurser slik vi har etterspurt. Bekymringen vår i politirådet er den økte andelen av ruskjøring. Dette kan vi bare løse om alle jobber sammen for å hindre denne type kriminalitet.

Jeg avslutter med å ønske dere alle ei fin adventstid.

Hilsen ordfører