Ordførers uke 30.10.22

Denne uka fikk jeg delta i et interessant nettmøte med kollegaer rundt i Norge med ansvar for borgerlige vielser. Nyttig å høre hvordan andre gjør det, og godt å se at det er mye likt og lik håndtering av problemstillingene. De i Skatteetaten som har ansvaret for å gi de som skal gifte seg prøvingsattest deltok også. Dette dokumentet er det som forteller oss at vi har lov til å gjennomføre vielsen, og det skal også sendes inn til myndighetene etterpå med signatur og stempel. Litt tid til å snakke om forbedringer ble det også.

Vi har gjennomført dialogmøte og partnerskapsmøte med Nordlandssykehuset. Det er en følge av at vi nå har et Helsefelleskap med 20 kommuner i Salten, Vesterålen og Lofoten. Det var nyttig og lærerikt. Hvis vi nå også kan få gode transportmuligheter til de helsetjenestene vi skal motta, så blir dette bra.

Det er ikke bestandig det er mulig å bruke egen bil. Jeg kjenner til at det er utfordringer med kapasitet på flyene til og fra Lofoten, ugunstige avgangstider for noen, mange savner flyruta som gikk til Tromsø, og så kan det ofte bli unødvendig lang venting på ferge, hurtigrute, buss eller drosje når man skal fram og tilbake på samme dag.

Jeg fikk med meg første del av kommunekonferansen, og det var den delen med fokus på budsjettet for 2023. Ulike vinklinger, men jeg oppfatter nok at kommunene er samstemte i bekymringene over trange rammer for budsjettarbeidet i kommunene.

Vi har hatt ordførerkonferanse i planprosjektet, og jeg håper vi får til å legge avslutningssamlinga til vår kommune i mai (eller juni) 2023. Det har vært hyggelig å besøke de andre, så nå tenker jeg det er vår tur til å være vertskap.

Det har vært tre møter med Lofotrådets AU og andre aktører denne uka.

Et møte med Elmea (som vi nok fremdeles kaller Lofotkraft en del av oss). Der fikk vi lære om kraftbehov, snakket om hvordan vi kan møte den store etterspørselen når vi nå er i gang med det grønne skiftet. Vi fikk lære om hvor mye kraft store etableringer krever enten det er datasentre eller større etableringer innen våre vanlige næringer fiskeri og reiseliv. Det er også greit å kjenne til gjeldende regler. I dag er det overskudd på strøm her nord, men hvordan vil det bli om noen år??

Det andre møtet vårt var med fylkesrådet. Og ja -vi tok opp både problematikken med flytilbudet og manglende kjeveortopedtilbud i Lofoten. I tillegg hadde vi videregående skoler, ungdomsmedvirkning, Nasjonal Transportplan, regionvekstavtaler mm. på dagsorden.

Det tredje møte hadde vi med leder i Lofoten HV (heimevernet) . Vi hadde selvfølgelig temaet beredskap. Det er naturlig at dette må ha fokus også her hos oss når det er uro rundt oss. Vi får alle være observante og varsle om vi ser aktiviteter som vi anser som bekymringsfulle. Så minner jeg om at vi alle bør ha litt reserver heime. Vi går nå inn i den landsdekkende egenberedskapsuka. Der skal vi stille oss spørsmålet:

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? Direktoratet for sikkerhet og beredskap gir oss gode råd om dette. Se deres link:

Dette bør du ha hjemme

God søndag til dere alle!