Ordførers uke 31.10.21

Det var godt med en time ekstra søvn i natt- selv om jeg i utgangspunktet ønsker fast tid og ikke denne endringen mellom sommertid og vintertid.

Vi fikk samlet kommunestyret på rådhuset igjen, og det var godt. Alle sakene og opptaket fra møtet ligger på hjemmesida, og media har dekket noen av dem. Vi hadde mange av reglementene til revidering denne gangen. Mest tid brukte vi på debatten om skolen og skolelokalene- reparere eller bygge nytt? Inkludere barnehagen slik at det blir et oppvekstsenter? Vi fikk forprosjektet framlagt – en bestilling kommunestyret hadde gitt ved behandlingen av skisseprosjektet.

Nå er det bassengtid på skolen, og det er det mange som gleder seg over. Fint at vi kan tilby skolen i Flakstad at de kan bruke vårt basseng.

Vi er inne i ei tid der det fort blir forkjølelsesrunder, og litt bekymret er vi når vi hører covid-19 smitteutviklinga i Lofoten, men foreløpig går det greit. Jeg deltok i digitalt møte med helseministeren onsdag kveld i forhold til lokale eller nasjonale tiltak framover. Foreløpig er det kommunene som bestemmer.

KS (kommunesektorens organisasjon) i Nordland avholdt høstkonferanse og fylkesmøte i Bodø onsdag og torsdag. Mange viktige tema for kommunene, og fint å bli oppdatert på arbeidet med inntektssystemet og generalistkommuneprosjektet. Det siste er viktig for å få kunnskap om hva som skal være hver enkelt kommune sine oppgaver framover. Vi hadde også fokus på utenforskap og hvordan kommunene kan jobbe med dette.

Fylkesmøtet sendte innspill knyttet til budsjettarbeidet blant annet om ressurskrevende tjenester og finansieringsordningen.

Jeg gikk rett fra den konferansen til Miljødirektoratet sin Klimasamling som ble avholdt fra torsdag til fredag. Vi har mye å lære av hverandre, og vi må forberede oss på at det kommer endringer. Lofoten presenterte arbeidet med «De grønne øyene».

Innimellom var det telefoner og eposter å følge opp. I tillegg behandlet utvalget tildeling etter ekstrautlysningen av restbeløpet ( ca.300.000 kr)av covid-19 midler. Nå gjenstår en siste runde på ca. 2.millioner som har søknadsfrist 22.11. Dere finner informasjon på regionalforvaltningen.no.

I morgen går vi inn i årets nest siste måned, og jeg håper alle nå kan glede seg over lyslagene sitt arbeid samt samarbeidsavtalen med vegvesenet om lys langs veien -tryggere og triveligere å ferdes ute når det ikke er helt mørkt.