Viktig melding

Strømmelenke og saksliste - Ekstraordinært kommunestyremøte 27.06.2024

Strømmelenke og saksliste til det ekstraordinære kommunestyremøtet 27.06.

Møtested: Rådhuset 

Møtetid: 11:00

Lenke for å se kommunestyremøtet digitalt finner du her: Strømmelenke

Saksdokumentene finner du her: Dokument

Saksliste:

078/24 - 24/1407 - Godkjenning av møteprotokoll
 

079/24 - 24/1406 - Revidert forslag til vertskommunesamarbeid med Vestvågøy kommune innen tekniske tjenester.

I kommunestyret 11. juni 2024 ble det vedtatt at Moskenes kommunestyre ikke ønsker å inngå vertskommunesamarbeid for tekniske tjenester, at kommunestyret ber kommunedirektøren snarest iverksette utlysning av den siste stillingen innen teknisk sektor og at for å ta unna etterslep på teknisk sektor bes det om at skjønnsmidler fra KDD/Statsforvalteren brukes til å ansette en til to ressurser i prosjektstillinger. 

I etterkant av ovennevnte kommunestyre er administrasjonen bedt om å fremme saken på nytt til ekstraordinært kommunestyremøte 27. juni 2024. 

Årsaken til at saken fremmes på nytt er fordi Statsforvalteren og Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt tilbakemelding om at vedtaket ikke er i tråd med kriteriene for bruk av tildelte midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Se egen sak om dette ved å trykke HER