Viktig melding

Delprosjekt helse og omsorg

Fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester må planlegges og tilrettelegges for allerede nå

Dette delprosjektet skal sikre at vi kan levere gode nok tjenester innenfor helse og omsorg med de ressursene vi har til rådighet, både nå og for fremtiden. For å få dette til, er vi avhengig av å ha gode styringssystem. Dette både for å kvalitetssikre tjenesten og utnytte kompetanse, kapasitet og ressurser på en best mulig måte.

Artikkelliste