Oppfølging av ulovlige byggetiltak

Plan- og bygningsloven har som krav at kommunen skal følge opp ulovlige byggetiltak. Moskenes kommune er kjent med en rekke ulovligheter, men har ikke hatt kapasitet til å iverksette tiltak ovenfor byggherren/utbygger.

Som et ledd i oppfølgningen har kommunestyret fattet vedtak om oppfølgning. Ulovlige tiltak fra perioden før 31.12.2018  kan gjøres lovlige ved å søke om tillatelse nå i ettertid. Forutsetningen er at eier/byggherre medvirker ved å søke om tillatelse innen 60 dager. Kommunen vil behandle saken og gi tillatelse, og eventuelt gi dispensasjon fra reguleringsplanen. Forutsetningen er at bygningen tilfredsstiller byggeteknisk forskrift og brannkrav.

Les mer i punkt 1 i kommunestyrets vedtak her (PDF, 105 kB).
 

Når byggherren ikke medvirker til å gjøre tiltak lovlige vil det bli fulgt opp med krav om byggestans, tilbakeføring til opprinnelig tilstand, ilegge bruksforbud og tvangsmulkt. Det samme gjelder tiltak som er gjennomført etter 1.1.2019.

Bygging på naboens eiendom, eller på kommunenes eiendom må løses med grensejustering/kjøp av eiendom fra naboen eller kjøp av tilleggstomt fra kommunen. I verste fall må bygninger flyttes.

Velkommen med din søknad for å gjøre ulovlige byggetiltak lovlige.