Viktig melding

Et Bærekraftig Moskenes med et hav av muligheter

Vi går inn i en periode der alle i organisasjonen skal jobbe aktivt med gjennomføring av en del endringer for å få Moskenes kommune bærekraftig. 

Her kommer en kort oppsummering over hva vi skal jobbe med fremover. 

Siri

Denne uken starter vi møter med tillitsvalgte der vi drøfter en del vesentlige tema som:

Organisasjonskart, personalreglement, og lønnspolitisk plan. 

Neste uke kommer WSP og vi skal ha styringsgruppemøte og hovedprosjektgruppemøte. 

Jeg har i sommer hatt et møte med WSP der vi har gått gjennom hvordan vi prioriterer arbeidet første halve året: 

Ledere skal aktivt inn i budsjett og økonomiplanarbeid. Politikere får tilgang og opplæring i Framsikt, dette gjør at de kan lage alternative budsjettforslag i samme budsjett og økonomiprogram som vi bruker i kommunen. Her kan vi ha en dialog digitalt med politikere underveis i budsjettprosessen. 

Pleie og omsorg skal gjøre et omfattende endringsarbeid og nedskalere driften til normalt driftsnivå (snitt for Norge), dette vil gi et betydelig økonomisk resultat, og vil gi en mer oversiktlig organisering. 

Teknisk enhet skal jobbe aktivt med arbeidsflyt i forhold til plan og byggesøknader. 

Vi skal ha et eget tema for helhetlig arealplanlegging. 

I økonomiavdelingen jobber vi for å få på plass Visma fra 01.01.2024, dette krever ekstra innsats fra våre medarbeidere i høst. 

Vi skal jobbe med lederutvikling i kommunen, og første to tema er endringsledelse og arbeidsrett. Felles kompetanseheving er viktig for oss. 

Vi ønsker å bruke hjemmesiden mer aktivt, og en av de første større ting som skal komme på plass er organisasjonskart med kontaktinformasjon og bilde av alle ansatte i Moskenes. 

Vi skal i løpet av høsten komme i gang med ukentlige nyhetssaker fra kommunens avdelinger. 

Bildet som ligger ved er soloppgang sett fra Sakrisøy.