Viktig melding

Rådhuset


Rådhuset i Moskenes kommune ligger sentralt på Reine. Bygningen er ny, oppført i 2013, og består foruten av administrasjonslokalene også av en helsesenterdel. I helsesenteret finnes legekontor, helsesøster, fysioterapi samt ambulansestasjon. 

Rådhuset er hovedkvarter for Moskenes kommune. Her avholdes møtene i kommunestyre og formannskap, her finnes ordførerkontoret og kommunal administrasjon.