Viktig melding

Veileder sosiale medier


Moskenes kommune har vedtatt en veileder for bruk av sosiale medier og den gir noen retningslinjer og tips om hvordan kommunale tillitsmenn (både ansatte og folkevalgte) skal opptre når det gjelder bruk og deltakelse på sosiale medier/plattformer.

Veilederen kan leses ved å laste ned dette vedlegget (PDF, 214 kB).