Reine kirke

Reine kirke (også kalt Reine kapell) ligger på Reine i Moskenes kommune. Kirka er ei langkirke i tømmer med 250 plasser, bygd i 1890. Den ble innviet  8. februar 1891 og restaurert i 1923 og 1955. Arkitekt for kirka var Ole Scheistrøen. Kirka var privateid til 1922, da kommunen overtok som eier.