Kontaktinformasjon kulturskolen


Hanstein Rommerud er tilsatt som ny kulturskolerektor i Moskenes kommune. Han startet i stillingen mandag 27. mars og vil ha fast arbeidstid ved Sørvågen skole hver mandag og fredag.

Kontaktinformasjon:

E-post: kulturskolen@moskenes.kommune.no

Adresse: Moskenes kulturskole, Sørvågen skole, 8392 Sørvågen.