Om kulturskolen 2018 / 2019


Undervisningen foregår på Sørvågen skole, og kulturskolen har også kontorsted der.
Ny kulturskolerektor fra mars 2017 er Hanstein Rommerud. 

 

Informasjon skoleåret 2018 / 2019

Oppstarten: Kulturskolen starter vanligvis sin undervisning uken etter skolestart, og følger skoleruta. Første undervisning vil bli mandag 28. august 2018 eller i løpet av denne uka.

Undervisningen blir gitt ukentlig, stort sett i skoletiden etter en rulleringsordning, på Sørvågen skole. Det må påberegnes at noe av undervisningen vil skje etter skoletid. Undervisningen vil ha varighet mellom 20-45 minutter avhengig av antall elever på gruppa og disiplin. Konserter og lignende regnes som en del av obligatorisk undervisning.

Priser for undervisning er kr 932 pr semester, og instrumentleie på kr 150 pr semester. For musikkbarnehage er satsen kr 466 pr semester. Det innvilges også en gratis prøvetime pr skoleår. Elevplassen løper for ett år av gangen. Utmelding må gjøres skriftlig, og det betales full kontingent for det semesteret man melder seg ut. Utmelding før vårsemesteret må skje innen 1. januar.

Nedlastbart søknadsskjema (pdf-fil) (PDF, 108 kB)