Ordførers uke 01.05.22

GRATULERER MED DAGEN 🇳🇴 !

Det er liten tradisjon for store markeringer av dagen her hos oss, men det har av og til blitt arrangert korpskonsert. Det blir det i dag også -klokka 19 på hotellet på Sørvågen.

Jeg startet denne uka med å hilse til Fylkestinget som avholdt sin samling i Svolvær. Det er en fin tradisjon at de utfordrer ordførerne til å bringe hilsen. Denne gangen tok jeg med en politisk utfordring knyttet til E10.

Senere på dagen deltok jeg i Statens vegvesen sitt møte om KVU for Nord Norge, og jeg syns nok at Lofoten kom lite fram. Her må det jobbes på, og det var en samstemt tilbakemelding fra Lofotens ordførere.

Denne uka har jeg på to ettermiddager fått være med på to nyttige folkemøter om besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark. Vi hadde et møte på Fredvang og et på Reine, og det kom mange gode innspill. Minner om at høringsfristen er 15.05.

Tirsdag avholdt vi formannskapsmøte, og møtet blir lagt ut på hjemmesida for de som ønsker å lytte til saksbehandlingen/ debattene. Vi fikk avholdt møte for å fordele de siste tildelte covid-midlene, og dette har jeg kunngjort ut på denne siden tidligere.

Det er fremdeles mange møter som avholdes digitalt, og jeg har vært med på ordførermøte i prosjektet distriktskommune3:0, AU i Lofotrådet, oppfølgingsmøte med Nordland Fylkeskommune om forvaltning av Kollhellaren (Refsvikhula), Arbeids- og inkluderingsministeren om flyktningsituasjonen og til sist et møte med Statsforvalteren i Nordland om håndtering av flyktninger i vårt fylke. Det er mange tema vi skal følge opp i løpet av en uke, og innimellom skal vi svare ut henvendelser på epost og telefon.

I kommende uke skal vi jobbe med budsjett på Robek-samling og i møte med Statsforvalter. Jeg er spent på om vi får gehør for våre søknader om prosjektmidler.

Ønsker dere alle en flott 1.mai!