Ordførers uke 07.11.21

I dag har vi i Moskenes kirke markert Allehelgens dag- en dag som bestandig har vært en dag til ettertanke for meg. Jeg syns det er fint at vi kan ha denne tradisjonen. Vi kan la tankene kretse rundt de som har levd før oss enten de nylig har gått ut av tiden eller det er lenge siden.

Denne uka har vi fått påvist koronasmitte også i vår kommune, men slik jeg opplever det er det god kontroll. Jeg er glad for at vi har fått signaler på at helsepersonell skal få vaksinedose tre og at ungdommene våre slipper å ha fraværsgrensen hengende over seg og kan være hjemme dersom de er syke. Det tror jeg vil hjelpe til med å hindre unødvendig smitte.

Men fortsett med å være nøye alle sammen- god håndhygiene og avstand og gjerne munnbind hvis det ikke er mulig å holde avstand.

Vi har denne uka hatt styremøte i nasjonalparken, og vi regner med at vi på neste møte skal ha besøksstrategien klar slik at vi utpå nyåret kan starte høringsarbeidet og be om innspill fra dere.

Kontrollutvalget har avholdt møte, og der deltok også 2 fra revisjon. De ga en god redegjørelse både for økonomisk kontroll og forvaltningsrevisjon (kontroll av regler og vedtak og oppfølging av dem).

Ordførerne i nettverket Distriktskommune 3.0 (planarbeid) hadde teams møte, og kirkelig fellesråd møttes på rådhuset torsdag. Helse og omsorgsdepartementet hadde også denne uka et ettermiddagsmøte, og på fredag fulgte Statsforvalter opp. Siste møte denne uka var med Helse Nord om prehospitale tjenester altså ambulansebil, ambulansebåt og ambulansefly. Viktig for oss, og fint at de har invitert oss til dialog.

God søndag!