Viktig melding

Feil eller mangler på parkeringsplasser

Vi har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale parkeringsplasser.

Melding om feil og mangler på kommunale parkeringsplasser (skilting, automater, merking mv.) kan meldes inn på mail til kommunen. 

Vennligst spesifiser område det er snakk om, slik at vi enkelt og effektivt kan håndtere din henvendelse.

Meld inn feil og mangler til:

postmottak@moskenes.kommune.no