Viktig melding

Vannverk og avløpsanlegg


Reine vannverk
Reine vannverk forsyner området fra Reine til Hamnøy. Reine vannverk er tilkoblet varslingsanlegg, slik at kommunens ansatte varsles når noe uforutsett hender.
Plikt om vannleveranse: vannverket leverer vann til bolighus, fiskeindustri, turistanlegg, sykehjem, barnehage, rådhus, eldreboliger, serviceboliger, servicekaier, flytebrygger etc. Gradvis oppgradering av ledningsnettet har medført en sikrere forsyning av vann til vannverkets abonnenter.


Avløpsanlegg
Moskenes kommune eier og drifter 8 avløpstasjoner. Det er etablert nye avløpsstasjoner på Å. En del av stasjonene er av eldre dato, og trenges oppgradering. Avløpsnettet er av varierende kvalitet med de problemer det medfører. En del av avløpsstasjonene er tilkoblet varslingsanlegg. Avløp er selvkostprinsipp, og opparbeiding av fondsmidler er nødvendig for å møte framtidige utfordringer innen denne sektoren.