Viktig melding

Informasjon knyttet til ekstremværet Ingunn

Statsforvalter i Nordland har sendt ut rødt farevarsel for Lofoten. De melder om at ekstremværet (ekstremt kraftige vindkast, rødt nivå) også vil treffe lengre inn i Helgeland enn varslet, samt i Lofoten. 
For Lofoten er faren ventet å øke torsdag 06:00 frem til 11:00. Lokalt ekstreme vindkast på 40-50 m/s fra nordvest, og kan hende orkan på kysten.

For oppdatert informasjon sjekk nyhetene og yr.no. 

Skole, SFO og barnehage er stengt torsdag 1. februar. Alle kommunale bygg er stengt utenom nødvendig helsehjelp. Legekontoret er bemannet for øyeblikkelig hjelp. For øyeblikkelig hjelp ta kontakt med legekontoret på telefon 760 53 113, legevakt 116 117 eller akutt helsehjelp på 113.

Det er fare for lengre strømbrudd og vi oppfordrer til å ha tilstrekkelig med mat, mulighet for oppvarming og lade opp telefon.
Liste over eksempler til beredskapslager finner du her:
Eksempel på beredskapslager
Dersom telefon og/eller nødnett faller ut så vil brannstasjonen være bemannet.

Nødnummer fungerer selv om telefon-nettet faller ut:
Politi 02800, akutt nød 112
Brann 110

Det kan komme større mengder nedbør som kan gi utfordrende kjøreforhold. Vi oppfordrer generelt alle til å holde seg innendørs til stormen er over.