Viktig melding

Sørvågen Skole

Skolen er få-fulldelt med 89 elever fordelt på 10.trinn. Organiseringen er gjort slik at på barnetrinnet er 1.+2.trinn , 3.+4.trinn og 5.+6.trinn er sammenslått med delingstimer, 7.trinn går alene med sammenslåing i kroppsøving.Ungdomstrinnet er tre-delt men med sammenslåing i kroppsøving og valgfag.

Undervisningstilbudet inngår blant annet uteskole for småtrinn, svømmetilbud i 18 uker av skoleåret, aktivitetsdager felles underholdning(STARS). Aktivt bruk av nærområdet i undervisningen, ekskursjon ski- og turaktivitet med mer.
Vi har kantine for elevene hele uken.

Skolen ble bygd i 1956 og har siden undergått flere utvidelser. 
I 1965 ble det bygd en ny fløy til ungdoms- og mellomtrinnet.
Et mindre byggtrinn i 1986 for å huse Husmorskolen. 
Midtfløy med administrasjon og mer ble bygd i 1989. 
I 2012 ble skolen modernisert med nok en ny fløy samt vedlikehold av byggmassen.  

Det arbeider 28 dedikerte og ansvarsfulle mennesker, 5 menn og 21 kvinner, på skolen. Da inkludert renhold, kantine, assistenter, skolefritidsordning, voksenopplæring, merkantilt og en rektor.

Sørvågen Skole Kontaktpersoner           

 

Salaby er vårt digitale læringsunivers for skolen.
Her finner man læringsressurser i de fleste fag.

Salaby Link_SørvågenSalaby_Link_Ekstern

Skolen har flere fasiliteter til utleie for allmennheten. 

Sørvågen Svømmebasseng          Sørvågen Aula/Gymmsal

 

Plan for kommunale og private grunnskoler 2023-2026 (PDF, 405 kB)

Ansvarsdokument for Sørvågen Skole 2022-2023 (PDF, 718 kB)

 

Sørvågen Skole er en MOT skole

Mot Side_SørvågenLink_MOT_Ekstern

Artikkelliste

Kontakt

Sørvågen Skole
E-post
Telefon 98 01 72 10

Adresse

Moskenesveien 926
8392 Sørvågen