Ordførers uke 21.11.21

Jeg er ikke så glad i mørketida, og jeg ser at det er flere som allerede har fått opp lyslenker for å gjøre det lysere og triveligere i nærmiljøet. Om ei uke går vi inn i advent, og nettopp det at vi omgir oss mer med lys i den forbindelse er med på å gjøre mørketida litt mindre tung.

Jeg fikk med meg kveldsnytt på TV fredag kveld, og meldingen om at Hans-Erik Dyvik Husby var gått bort. Nok en påminnelse om at vi ikke vet hvor mange levedager vi får. Da er det viktig å tenke over hvordan vi bruker dagene våre.

Vi avholdt formannskapsmøte på tirsdag, og dessverre fikk vi ikke teknologien til å samarbeide med oss slik at dere kunne følge med i debattene. Vi tok oss tid til befaring på Å og Skagen, godt å se områdene i lag før beslutning fattes. Budsjettet for 2022 er lagt ut til offentlig ettersyn med frist 02.12. for tilbakemelding.

Jeg var med på et digitalt møte torsdag morgen for å lære hvordan Dønna kommune jobber med kommunebudsjettet.

Vi var på samling i Bodø onsdag og torsdag sammen med de andre kommunene i Nordland som er på Robek. Der delte vi også erfaringer knyttet til budsjettarbeid. Det er kun økonomiske utfordringer som er like for disse kommunene, ikke hva som er årsaken til dem og hvilke muligheter som er til stede for å komme i balanse. Hver av oss skal i egne møter med Statsforvalteren, og formannskap og administrasjon i Moskenes har fått innkalling på tirsdag.

Vi har hatt eiermøte og representantskapsmøte i LAS. Vi har hatt ny renovasjonsforskrift ute på høring, og så må vi selvsagt samkjøre med de andre eierkommunene før vi får endelig vedtak. Jeg ser fram til at vi får den på plass, slik kan få et bedre system på fritidsrenovasjon enn dagens gulsekker.

Både Helse- og omsorgsdepartementet og Statsforvalteren har hatt møter med oss kommuner angående covid-19. Vi går imot en ny sesong for vinterfisket, og det er viktig at det legges til rette for utenlandsk arbeidskraft. Reglene for innreise blir strengere med virkning fra 26.11. Jeg har dialog med ordførerkollegaer i Lofoten og Vesterålen for at vi kan jobbe sammen for gode løsninger.

I Lofotrådets AU har vi gitt felles uttalelse til Helse Nord knyttet til pre-hospitale tjenester. Vi jobber også med innspill på domstolreformen siden den er satt på dagsorden igjen. For oss handler det om framtida til Lofoten Tingrett og hvilket tilbud som skal være der.

Jeg har avsluttet uka med partipolitisk møte i Bodø. Der var det viktig for meg å følge opp med fylkesråden for samferdsel den skolebussordninga vi har når elevene skal hjem fra skolen. Vi får ny fylkesråd, og jeg har fått god dialog med både avtroppende og påtroppende råd. Vi får håpe det er mulig å få til en bedre ordning for de elevene våre som er avhengig av skolebussen.

God søndag kveld!