Viktig melding

Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør tilgjengelige midler for 2024. Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetstiltak har to søknadsfrister i 2024, 1. februar og 1. september. Alle kan søke, for eksempel lag og foreninger, FAU, kommuner og private. 

Les mer om tilskuddsordningen og få inspirasjon fra andre prosjekter som er gjennomført på Nordland Fylkeskommunes hjemmeside:
https://www.nfk.no/tjenester/kollektiv-og-veg/trafikksikkerhet/tilskudd-til-trafikksikkerhet/