Viktig melding

Søknadsskjema

Tiltaksrådet

Tiltaksrådet behandler søknader i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.
Rådet er tverrfaglig sammensatt og består av avdelingsleder institusjon, avdelingsleder hjemmebaserte tjenester,sykepleiere, fysioterapeaut og lege.

Pasient og bruker har rett til et verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Her finner du søknadskjema for å søke om kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Søknaden må underskrives og sendes til:

Tiltaksrådet, Moskenes sykehjem

Reineveien 69, 8390 Reine