Akutt- og nødtjenester


Vakttelefoner:Brann                           110
Legevakt                     116 117
Krisesenter                761 22 330
Ambulanse                113
Politi                             112

Teknisk uteseksjon    982 30048
(helg / høytid)

Skadet vilt / fallvilt        482 82000