Viktig melding

Skulpturlandskap Moskenes

Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling i hovedsak utviklet i perioden 1992-98 og med 2 nye skulpturer i 2009 og 2010. Arbeidet tok til under ledelse av Nordland fylkeskommune i samarbeid med de deltagende kommunene.

Skulpturen i Moskenes
Skulpturen er å finne på Akkarvikodden, Hamnøy, 5 km fra Reine. Sti fra parkeringsplass mot sjøen, ca. 300 m å gå. Stien starter ved innkjørselen til parkeringsplassen.Laurbærblad-Moskenes er en bearbeidelse av inngangen til djevelgrotten, en hule som er naturens eget verk. Kunstneren har plassert en relieffvegg på begge sider av inngangen til hulen, som for å understreke dens mystikk og spesielle karakter. Denne omdannelsen av stedet til et kunstverk, sier noe om den menneskelige viljen til skjønnhet. Her er idéen om skjønnhet hentet fra naturens mønstre, former som i kraft av gjentagelsen danner et "landskap i landskapet", eller "et mønstret felt blant vegetasjonen". Møtet blir til en dialog i mange lag mellom natur og kunst, som strekker seg hinsides skulpturens rene tilstedeværelse til vår visshet om deres gjensidige avhengighet.

Planteformene på relieffene er gjentatt på en måte som minner om den måten kvinner lager tekstiler på, direkte myntet på værelser, på rom, hvor de oppleves som vakre og varme og behagelige. På disse relieffene fortsetter planteformene dialogen mellom erfaringer av indre og ytre rom. Og betrakteren blir ikke stengt ute. Han blir tvert imot ønsket velkommen.

Om kunstneren:
Cristina Iglesias, født 1956 i San Sebastián, Spania.
Helt fra sine første arbeider har Cristina Iglesias rettet oppmerksomheten mot visse utpreget arkitektoniske elementer som veggen, søylen eller taket. De har tjent som utgangsmotiver i utviklingen av hennes tidlige skulpturale verker. I tråd med byggverkets logikk fikk Cristina Iglesias tidlig en klar bevisshet om Helt fra sine første arbeider har Cristina Iglesias rettet oppmerksomheten mot visse utpreget arkitektoniske elementer som veggen, søylen eller taket. De har tjent som utgangsmotiver i utviklingen av hennes tidlige skulpturale verker. I tråd med byggverkets logikk fikk Cristina Iglesias tidlig en klar bevisshet om rommets kvaliteter som skulptural størrelse. Hun skapte verker for konkrete steder og i samarbeid med arkitekter.

Kunstneren om skulpturen i Moskenes:
Når man nærmer seg skulpturen, vil det komme et øyeblikk da du kan se veggene inne i verket, skogen eller vegetasjonen inni og sjøen bak. Deretter går du inn i verket og dette bildet omgir deg. Du kan få følelsen av å “gå i sjøen”. Hullet som metafor for elven, av å være innenfor, et umulig sted... Et bilde av utsiden, på innsiden. En skog, dyp vegetasjon, under sjøen."